Grupos Operativos y Proyectos Innovadores PDR de Galicia - 2017

NÚM. ORDEN

TITULO PROYECTO CONTACTO CORREO/LINK AÑO CREACIÓN TIPO

P1

Oligosacáridos do Sálix Industrias del Tablero, SA javier.vina@intasa.es 2017 CREACIÓN GO

P2

Ecoaves: produción dun penso ecolóxico galego para cebo de polos de curral Coop. Orensanas S.C.G drobledo@coren.es 2017 CREACIÓN GO

P3

Aplicación de tecnoloxías innovadoras para a mellora do aproveitamento e comercialización da castaña autóctona galega Alibos Galicia, SL comercial@alibos.com 2017 CREACIÓN GO

P4

Fertiporc Coop. Orensanas S.C.G drobledo@coren.es 2017 CREACIÓN GO

P5

Mellora do proceso de callado na maceira para o incremento de produción nas explotacións Maceiras do Ulla ULLAMA, SCG miguelcamarinas@hotmail.com 2017 CREACIÓN GO

P6

Desenvolvemento e posta en marcha de técnicas de reprodución de castiñeiro híbriodos (sistema de inmersión temporal e microesqueixe) Viveros Costa de Lóngaras, SLU santiago.ramos.rodriguez@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P7

Desenvolvemento de estructura mobíl para evitar tratamentos fitosanitarios contra "Dryocosmus Kuriphilus" en plantacións de castaño Viveros Costa de Lóngaras, SLU santiago.ramos.rodriguez@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P8

Cultivo simbiótico de póutiga con carpaza de flora amarela para obtención de froitos e rexeneración de montes Abertal, SCG ivanmlorenzo@hotmail.com 2017 CREACIÓN GO

P9

Cultivo Combinado de frutales ecolóxicos e hortalizas ecolóxicas en "Keep in touch netting system" Belén Borjas Pérez juandeverin@terra.com 2017 CREACIÓN GO

P10

Mellora das explotacións en réxime extensivo de razas autóctonas o través do aproveitamento dos recursos agrosilvopastorís Federación de razas autóctonas de Galicia - BOAGA frag@boaga.es 2017 CREACIÓN GO

P11

Pasemos os nosos recursos abandonados a produtivos José Feijoo Gago pecadodeoutono@hotmail.es 2017 CREACIÓN GO

P12

HORTAS; novas produccións hortícolas autoctonas en hidropinia e aeropinia impulsadas por xovenes agricultores Hortícolas Galegas, SLU horticolas@horticolasgalegas.es 2017 CREACIÓN GO

P13

Control de procesos usando tecnolóxias da internet para a conservación do leite nas explotacións gandeiras O Caxigo, SCG ocaxigodapastoriza@yahoo.es 2017 CREACIÓN GO

P14

Geoinvernadeiro Lucia Blanco Alvarez Lucia@gaelicasolar.com 2017 CREACIÓN GO

P15

Creación de pastos na serra do Xurés mediante razas autóctonas de gando vacún Asoc. Agrogandeira Ourensán agrogandeiraourensan@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P16

Suministro de madeira para uso estructura con clase resistente garantizada Madera Plus Calidad Forestal, SL Madera Plus Calidad Forestal, SL 2017 CREACIÓN GO

P17

Grupo operativo "Cultivo de té en Galicia" Orballo Innovaciones Forestales gerardo.lagares@orballo.eu 2017 CREACIÓN GO

P18

Disminución de emisións de CO2 a atmosfera mediante a adopción de prácticas agrícolas de conservación en cultivos forraxeiros Asoc. Gandeiros de Lugo gandeirosdelugo@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P19

GALIAPI Agrupación Apícola de Galicia galicia@planapicola.com 2017 CREACIÓN GO

P20

Diferenciación por calidade da madeira de eucalipto para destinos concretos Madera Plus Calidad Forestal, SL maderaplus@maderaplus.es 2017 CREACIÓN GO

P21

Programa de sanidade vexetal basado en novas formulacións, dosificacións, prácticas e aplicación . "FITOSOSTENIBLE" Kiwi Atlantico, SA jose@kiwiatlantico.com 2017 CREACIÓN GO

P22

Olivos en Galicia Asociación Agraria de Galicia asociacionagrariadegalicia@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P23

Produción de abono líquido nitroxeno a partir de sandach (nitro-organic) Ecocelta, SL squiroga@ecocelta.com 2017 CREACIÓN GO

P24

Modelo de Xestión Empresarial integral da maceira de sidra en pequenas pomaradas tradicionais do norte de Galicia Asc. Euroeume info@euroeume.org 2017 CREACIÓN GO

P25

O monte no móbil CMVMC de Carballo montedocarballo@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P26

Procecto de producción de porcino ecolóxico en Galicia Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia craega@craega.es 2017 CREACIÓN GO

P27

Aplicación de técnicas de agricultura de precisión a cultivos forraxeiros Asociación de Desenvolvemento Rural ÓDEGA adrural.odega@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P28

Optimización da hidratación no vacún de leite Unión de cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 CREACIÓN GO

P29

Eficencia agrogandeira Cooperativas Lácteas Unidas, SCG ismael.martinez@feiraco.es 2017 CREACIÓN GO

P30

Mitigación do cambio climático na producción de leite en Galicia AIMER Agronomía, SLU ingenieria@aimer.es 2017 CREACIÓN GO

P31

Elaboración de vinagres experimentais variedade mencia Pazo de Rivas, SL rebecavazqueziglesias@hotmail.com 2017 CREACIÓN GO

P32

Valorización integral do lúpulo galego na comarca das Mariñas - VAILUG/VILUP Lúpulo Tecnología de Galicia, SCG info@lutega.es 2017 CREACIÓN GO

P33

Valorización do matorral leñoso procedente de limpezas e desbroces de terreos desarbolados par usos enerxéticos Asociación Agraria de Galicia asociacionagrariadegalicia@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P34

Ferramenta para a xestión forestal sostible de Galicia (SILVAGAL) Tenzas Enx. e Ase. Legal, SL info@tenzas.es 2017 CREACIÓN GO

P35

Drones para a mellorar a aplicación de fitosanitarios e fertilizantes no cultivo de millo Unión de cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 CREACIÓN GO

P36

Estratexías para a mellora das explotacións avícolas artesanais e a comercialización dos seus produtos en circuitos de proximidade Federación de razas autóctonas de Galicia - BOAGA frag@boaga.es 2017 CREACIÓN GO

P37

Manexo  eficiente do suelo e dos recursos hídricos en viñedos para optimizar a fertilización e mitigar o impacto ambiental Universidade da Coruña vpcit@udc.gal 2017 CREACIÓN GO

P38

Reutilización e reciclaxe de sustratos en cultivos intensivos Universidade da Coruña vpcit@udc.gal 2017 CREACIÓN GO

P39

Mellora da calidade de hortalizas de froito mediante a posta en valor de variedades xenéticas tradicionais en sistemas de producción máis sustentables VS Plantas de Galicia, SL juanjtouris@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P40

LAMBDEED: Implantación de sistemas productivos de cordeiro galego con manexo integral. Utilización alimentación diferenciada Unión de cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 CREACIÓN GO

P41

Rateira ecolóxica Unión de cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 CREACIÓN GO

P42

Novas tecnoloxías na transformación de cordeiro e cabrito de calidde, en sistemas sutentables e con reducido impacto La Cabreta, SC jalibes@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P43

Creación dunha rede de avisos fitosanitarios para xestión efectiva e oportuna de pragas, con desenvolvemento de canle de información Asvinor asvinor@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P44

Maquina para o proceso de pelado de faba fresca Terras da Mariña, SCG info@terrasdamarina.es 2017 CREACIÓN GO

P45

Ecoloxía e bioloxía de malas herbas en cultivos en contenedor, desenvolvemento de mulches e maquinaria para utlrabaixo volumen Asvinor asvinor@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P46

Roboticultor Almudena Casas Docasar almudena@gaelicasolar.com 2017 CREACIÓN GO

P47

Sistema ecocuberta bioclimática con autosuficiencia enerxética en edificacións de uso agrícola/gandeiro (Establo 4.0) Ana Belen Sánchez Villamor videga2007@yahoo.es 2017 CREACIÓN GO

P48

Desenvolvemento de banco de xenes de frutais autóctonos de asvinor para a mellora da competitividade en fruticultura de Galicia Asvinor asvinor@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P49

Redución  dos custes de produción de leite mediante a optimización do aproveitamento da fibra do millo forraxeiro Forraxes de Xallas e Barcala SCG forxabar@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P50

Cultivo de fungos en peróxido de hidróxeno para a micorrización de planta. Asvinor asvinor@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P51

Desenvolvemento de maquinaria e procesos para facilitar a producción de planta por corte e recalce Asvinor asvinor@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P52

Recuperación da Variedade "tinta castañal"; elaboración dun viño diferenciado Viñas e Terras do Pazo, SL miguel@pazovaldomino.es 2017 CREACIÓN GO

P53

Optimización da extración da resina dos piñeiros atlánticos en compatibilidade coa explotación madeireira Xunta de montes en mancomun de S. Andrés de Xeve cmsantoandre@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P54

Sistema centralizado de xestión da información nas explotacións gandeiras galegas Unión de cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 CREACIÓN GO

P55

Optimizació da produció de mazá ecolóxica para sidra Asoc. de defensa fitosanitara maceiras de Tabeirós maceirastabeiros@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P56

CEBAMALT; Cultivo ecolóxico da cebada cervexeira e o seu malteado, destinada a elaboración de cervexas artesanais Fundación Empresa Universidad Gallega lcarbia@feuga.es 2017 CREACIÓN GO

P57

Agricultura de precisión: profesionalización da polinización natural na producción en invernadoiros en Galicia Asoc. Mulleres Rurais de Galicia lolirodriguezfacal@gmail.com 2017 CREACIÓN GO

P58

Innocastanea: innovación en prácticas de silvicultura e xestión sustentabel do castiñeiro en Galicia Fundación Empresa Universidad Gallega lcarbia@feuga.es 2017 CREACIÓN GO

P59

Establecimiento de medidas fronte ao avence de "Tecia Solanivora" na reserva de biosfera MCETM ADR Mariñas-Betanzos info@marinasbetanzos.org 2017 CREACIÓN GO

P60

Economia circular: unha oportunidade para aforrar fertilización mineral nos cultivos ADR Mariñas-Betanzos info@marinasbetanzos.org 2017 CREACIÓN GO

P61

Deseño dunha metodoloxía para a ordenación do monte veciñal en mam común do Xalo, considerando os servizos ambientais OF ADR Mariñas-Betanzos ADR Mariñas-Betanzos 2017 CREACIÓN GO

P62

Fotogranja: granxa ecosostible basada en materiais fotocatalíticos Instituto Tecnolóxico de Galicia otri@itg.es 2017 CREACIÓN GO

P63

Leite 4.0, cara unha aceleración da adopción dixital en toda a cadea láctea galega Cooperativas Lácteas Unidas, SCG ismael.martinez@feiraco.es 2017 CREACIÓN GO

P64

Optimizar a produción e calidade da castaña dos vellos soutos da montaña lucense Unión de cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 CREACIÓN GO

P65

Hamburguesas: Morenas e Verdes Verinbioccop, SCG sede@verinbiocoop.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P66

Aplicación de novas técnicas para o control do nemátodo dourado da pataca na comarca de A Limia Asociac. Empres. Gandeiros e Agricultores de Limia (ADEGAL) adegalxinzo@gmail.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P67

Aproveitamento do metano nas graxas de vacún Unión de cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P69

Solucións innovadoras para a xestión e valorización do sistema tradicional de cabalos bravos no monte Asoc Rapa das Besta Sabucedo ivansanmartineirin@gmail.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P70

Novos aproveitamentos micolóxicos para a obención de produtos innovadores nos soutos tradicionais de castiñeiro INTEGA Enxeñería e Mediambiente, SL info@integaingenieria.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P71

Evid. prácticas innovadoras para combatir las enfermedades de la vid Fundación Empresa Universidad Gallega lcarbia@feuga.es 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P72

Desenvolvemento tecnoloxico de procesos para o sector da pataca Drogueria Agricola, SL cvila@drogueriaagricola.es 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P73

Novos sistemas de manexo e implantación dun sistema de clasificación de canais de porco celta Tres Fuciños S.C.G. sesardesee@gmail.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P74

Control e valoración da eficiencia das explotacións gandeiras para a produción sostible de leite Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P. administracion@cernaingenieria.es 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P75

Implantación da alimentación cociñada con base de produtos agro-silvo-pastorís para o gando porcino LEBASTE S.C. javiergallego93@gmail.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P76

Valorización de residuos na comarca do deza Asociación de Desenvolvemento Rural ÓDEGA adrural.odega@gmail.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P77

Gestión sostenible de los recursos naturales mediante la combinación de cultivos de entrada rápida en producción (fabes) con cultivos que producen más tardíamente (manzano y aguacate) Vivaz Plant SAT info@vivazplant.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P79

Vacun cervexeiro Arturo Baqueiro Gabian xeitoso75@gmail.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P80

Innovación na multifuncionalidade do monte galego: establecemento granxa piloto de cervos en extensivo Técnicos en sanidad y gestión cinegética de Galicia SL cazaourense@gmail.com 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P83

Obtención de infusiones y esencias a partir de procedencias gallegas de especies silvestres medicinales y aromáticas M. Carmen Valiño Vázquez milhulloa@hotmail.com 2017 PROYECTO

P84

Desarrollo de un prototipo de forcípula digital y aplicación móvil para la tasación de madera Antonio López Blanco maderera@madereradecospeito.com 2017 PROYECTO

P85

Aprovechamiento silvopastoral con cerdo celta mediante sistema modular, transportable y autónomo José Manuel Yglesias Espiño montedocarballo@gmail.com 2017 PROYECTO

P86

FOLERPAS. Helado lactofuncional Jacobo Feijoo Lamas galla.doc@gallanova.com 2017 PROYECTO

P87

Implantación de sistemas de riego por aspersión empleando la fracción líquida de purines de cerdo Cooperativas Ourensanas S.C.G. drobledo@coren.es 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P88

ESTERCOSOL: Sistema de xestión de enerxética sostible e recirculación de nutrientes para explotación Unión de Cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2017 PROYECTO

P89

Aplicador autonomo Kiwi Atlantico S.A. jose@kiwiatlantico.com 2017 PROYECTO

P90

Leite +valor: Valorización do leite de vaca en galicia con sistemas de baixo carbono Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) roberto.lorenzana@ligal.es 2017 PROYECTO

P100

Control de procesos usando tecnoloxias da internet para a conservacion do leite nas explotacions As Vacas da Ulloa S. Coop. Galega acernada@hotmail.es 2017 CREACIÓN GO Y PROYECTOS

P111

Implantación de una alimentación natural en base al empleo de ácidos orgánicos y extractos de planta David Robledo Sáenz drobledo@coren.es 2017 PROYECTO

P112

Impulso al sector de la castaña: desde el soto hasta la elaboración de productos novedosos con castaña Higinio Mougán Bouzón agaca@agaca.coop 2017 PROYECTO

P113

VIVERVID. Proyecto piloto para producción sostenible de plantas de vivero de vid. José López Rodríguez viverosjoselopez@gmail.com 2017 PROYECTO

P114

PROQUEIXO: Proyecto de mejora de la calidad del queso a través de la mejora del perfil lechero Benigno Pereira Ramos qbama@qbama.es 2017 PROYECTO

P115

Oliva gallega Brava y Mansa: mejora de la producción aceitunera y desarrollo de aceites diferenciados Jesús Bao Mondelo info@ourodequiroga.com 2017 PROYECTO

P116

Piloto clasificado automatizado de grupos de tablas por visión artificial - identificación de yemas José Manuel Díaz González carronzasl@hotmail.com 2017 PROYECTO