Ejecución de Proyectos Innovadores PDR de Galicia - 2018

NÚM. ORDEN

TITULO PROYECTO CONTACTO CORREO/LIN K AÑO CREACIÓN

P78

Redución da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino en ciclo industrial ADR Mariñas-Betanzos info@marinasbetanzos.org 2018

P81

Mejora de cultivos hortícolas local e implantación de nuevos sist para aprovechamiento de excedentes Unión de Cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2018

P82

Optimización da produción de carne de vacún maior de calidade diferenciada grazas ao  aproveitamento dos recursos propios Agrigga Carne Sociedade Cooperativa Galega agrigga.carne@gmail.com 2018

P91

Autogestion y valorizacion "en bodega" de bagazo fresco y destilado (BAGAVER) Adegas Moure SA info@adegasmoure.com 2018

P92

Ferviña Viña Costeira SCG viticultura@costeira.es 2018

P93

Estudio de prácticas sostenibles para la gestión de fertilizantes en explotaciones agraria eficiente Asociac. Empres. Gandeiros e Agricultores de Limia (ADEGAL) adegalxinzo@gmail.com 2018

P94

Efecto do sist. de cría e da idade de sacrificio sobre as caract. da canal e da carne de porco celta Asoporcel asoporcel@asoporcel.es 2018

P95

Identificacion de marcadores especificos para garantir a calidade e autenticidade do mel de Galicia Consello Regulador  Ixp Mel de Galicia info@mieldegalicia.org 2018

P96

Extrapasto: Estrategias para la competitividad y la sostenibilidad de los pastores de Galicia Unión de Cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2018

P97

Esterilizador de castañas por métodos non convencionais Amarelante S. Coop. Galega amarelantescg@gmail.com 2018

P98

Manexo sostible da variedade tinta castañal: estratexias de manexo fronte ao oidio Señorio de  Rubios S.L. info@srubios.com 2018

P99

Innovación na produción de viños de calidade na dop ribeiro mediante o uso de lévedos autóctonos Fundación Juana de Vega info@juanadevega.org 2018

P101

Plan mellora xenét e manexo de pementos autóctono co fin de ofertar unha gama de pemetos de calidade Unión  de Cooperativas, AGACA Unión  de Cooperativas, AGACA 2018

P102

Reducion do impacto ambiental dos purins vacúns nas granxas galegas Unión  de Cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2018

P103

Cabras 4.0 Comunidade de  Montes en Man Común de Meira montesmeira@gmail.com 2018

P104

Desarrollo de modelos de predicción de origen en vinos de denominaciones de origen gallegas Consello Regulador Denominacion de Orixe Valdeorras consello@dovaldeorras.com 2018

P105

Guisantex: mejora del sistema de producción integrada y estudio del uso comercial del guisante de xermade Unión  de Cooperativas, AGACA agaca@agaca.coop 2018

P106

Mejora de la gestión de fertilizantes en vivero para incremento de la producción de planta forestal Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P. administracion@cernaingenieria.es 2018

P107

Contecad –control ecológico de plantas adventicias en cultivos agrícolas en Galicia Agricultura y Tecnología Agrotecnia S.L. Agrotecnia administracion@agrotecnia.net 2018

P108

Muestreo forestal mediante parcelas dixitais de bitterlich Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega adrural.odega@gmail.com 2018

P109

Optimización do cebo de vacas frisonas dentro da ixp vaca e boi de Galicia Axencia Galega da Calidade Alimentaria agacal@xunta.gal 2018

P110

Novas tecnoloxías aplicadas ao aproveitamento resineiro do interior de Galicia Roberto Alfonso Touza Rodríguez robertotouza@yahoo.es 2018

P117

Revalorización de la biomasa forestal residual generada en los tratamientos silvícolas en masas forestales Erika Martínez Carreira resina@letme.es 2018